Lúč z tmy

Od 25. mája 2018 platia v oblasti ochrany osobných údajov v celej Európe jednotné normatívy všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR). (DSGVO). V nasledovných informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme o spracovaní osobných údajov vykonanom občianským združenlím eduRoma – roma education project – občianske združenie, Hubeného 2504/42 83153 Bratislava – mestská časť Rača  Slovensko(„eduRoma “ a/alebo „my“ a/alebo „prevádzkovateľ“) podľa podmienok GDPR a aktuálne aplikovateľných zákonov o ochrane osobných údajov.

Pozorne si prečítajte, prosím, naše informácie o ochrane osobných údajov. Ak by ste k naším informáciám o ochrane osobných údajov mali otázky alebo poznámky, radi vám odpovieme na emailovej adrese info@eduroma.sk

Obsah

1.Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

3. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov

3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií<

3.1. Cookies, sledovanie, pluginy sociálnych médií

3.2. Využívanie údajov za účelom predchádzania podvodom

3.3. Online prezentácia a optimalizácia webových stránok

3.3.1. Cookies – všeobecné informácie

3.3.2. Google Analytics

3.4. Nadviazanie kontaktu

3.5. Pluginy sociálnych médií

3.5.1. Facebook Connect/Login

3.5.2. Facebook

4.Vaše práva

4.1. Prehľad

4.2. Právo namietať

4.3. Právo na odvolanie

 

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

Tieto informácie o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie údajov spoločnosťou

eduRoma – roma education project – občianske združenie
Hubeného 2504/42 83153 Bratislava – mestská časť Rača
Telefon: 0902 719 236
Email: info@eduroma.sk

Webová stránka: 

https://www.lucztmy.sk/

pre nasledovnú(é) internetovú(é) stránky/aplikáciu(e): https://www.lucztmy.sk/

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa v rámci podniku môžete kontaktovať na adrese

eduRoma – roma education project – občianske združenie. do rúk Vlado Rafael, PhD. 

Email: vlado@eduroma.sk

3. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov

3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií

 

3.1.2. Cookies, sledovanie, pluginy sociálnych médií

Pre našu webovú stránku/aplikáciu používame takzvané cookies, určité sledovacie nástroje, proces targeting a tiež pluginy sociálnych médií. O ktoré použité procesy presne ide a spôsob použitia ich údajov na tento účel sú podrobne vysvetlené nižšie.

 

3.3. Online prezentácia a optimalizácia webových stránok

3.3.1 Cookies – všeobecné informácie

Na rôznych stránkach používame cookies, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme mohli využívať určité funkcie a štatisticky zaznamenávať používanie našich webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač vytvorí automaticky a ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.) pri návšteve našej stránky. Súbory cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z konkrétneho použitia koncového zariadenia. To však neznamená, že okamžite obdržíme informáciu o vašej identite.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie alebo ‘session cookies‘) opäť vymaže. Prostredníctvom toho môžeme napríklad ponúknuť zobrazenie nákupného košíka zahŕňajúceho viaceré stránky, na ktorom môžete vidieť, koľko položiek máte v nákupnom košíku a akú máte aktuálnu hodnotu nákupu. Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám, aby sme opäť rozpoznali váš počítač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies alebo cookies s viacerými reláciami). Najmä tieto cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Napríklad vám tieto súbory umožnia zobrazenie informácií, ktoré sú špecificky prispôsobené vašim záujmom na stránke.

Samozrejme, môžete si nastaviť svoj prehliadač tak, aby neukladal naše cookies vo vašom koncovom zariadení. Funkcia pomoci na lište s ponukami väčšiny webových prehliadačov vám ukáže, ako zabrániť prehliadaču akceptovať nové súbory cookies, ako nechať váš prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ako môžete odstrániť všetky už prijaté súbory cookies a ako môžete všetky ostatné zablokovať.

Postupujte prosím nasledovne:

V programe Internet Explorer

 1. V ponuke „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti siete internet“..
 2. Kliknite na kartu „Ochrana osobných údajov“.
 3. Teraz môžete nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíte, či a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť.
 4. Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte vaše nastavenie..

V programe Firefox:

 1. V ponuke „Nástroje“ vyberte položku „Nastavenia“.
 2. Kliknite na položku „Ochrana osobných údajov“.
 3. Zvolte v Drop-Down nabídce zadání „Nastavit dle uživatelem definovaných nastaveních“.
 4. V rozbaľovacej ponuke zvoľte položku „vytvoriť podľa užívateľsky definovaných nastavení“. Teraz môžete nastaviť, či chcete cookies akceptovať, ako dlho chcete súbory cookies ponechať a pridať výnimky, ktorým stránkam chcete vždy alebo nikdy dovoliť používanie súborov cookies.
 5. Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte vaše nastavenie..

V programe Google Chrome:

 1. V lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku Chrome.
 2. Teraz zvoľte „Nastavenia“.
 3. Kliknite na „Zobraziť rozšírené nastavenia“.
 4. V časti „Ochrana osobných údajov“ kliknite na položku „Nastavenia obsahu“.
 5. V časti „Cookies“ môžete pre cookies vykonať nasledovné nastavenia:
  • Vymazať Cookies
  • Štandardne blokovať Cookies
  • Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje webových stránok

Schváliť výnimky pre cookies určitých webových stránok alebo domén. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Pokud se u těchto cookies a/nebo v nich obsažených informacích jedná o osobní údaje, je právní základ pro zpracování údajů článek 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci naší stránky je oprávněn dle uvedených předpisů.

Pokiaľ u týchto cookies a/alebo informácií v nich obsiahnutých ide o osobné údaje, právnym základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1, písmeno f) GDPR. Náš záujem o optimalizáciu našich webových stránok sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného predpisu.

3.3.2. Google Analytics

Na účely navrhovania na základe potrieb a neustálej optimalizácie našich stránok používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR službu Google Analytics, webovú analytickú službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. V tomto kontexte sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Informácie o používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookie, ako napríklad

 • typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),
 • predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),
 • čas žiadosti servera

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými informáciami spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť odpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním pluginu (zásuvného modulu) prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ako alternatívu k doplnku (add-on) prehliadača, najmä pri prehliadačoch na mobilných koncových zariadeniach, môžete zabrániť zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Nastaví sa cookie opt-out (odhlásenie), ktoré zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve týchto webových stránok. Súbor cookie opt-out (odhlásenie) je platný iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, musíte znova nastaviť cookie opt-out (odhlásenie). Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete na webovej stránke Google na adrese:

 

3.4. Nadviazanie kontaktu

Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b), článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.5.Pluginy sociálnych médií

Aby sme šírili meno našej spoločnosti, používame na našej webovej stránke sociálne pluginy z rôznych sociálnych sietí na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Súvisiaci reklamný účel sa má považovať za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku, ktorá je v súlade s ochranou údajov, zaručujú príslušní poskytovatelia.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa, na ktoré odkazujeme ďalej.

Predchádzajúcim odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí a vymazaním súborov cookies môžete zabrániť sociálnym sietiam pri priradení vašich zhromaždených informácií k používateľským účtom sociálnych sietí počas návštevy lecztmy.sk. Ak nechcete, aby sociálne siete priamo priradili údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu profilu, musíte sa pred tým, ako navštívite našu webovú stránku, odhlásiť z príslušných sociálnych sietí.

3.5.1. Facebook Connect / Login

Spoločnosť eduRoma – roma education project – občianske združenie ponúka používateľovi možnosť prihlásiť sa k službe pomocou svojho účtu Facebook (tzv. funkcia Facebook-Connect). Facebook Connect je služba sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd. 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin („Facebook“). Ďalšia registrácia u spoločnosti eduRoma – roma education project – občianske združenie sa nevyžaduje. Pri registrácii bude používateľ presmerovaný na webovú stránku Facebooku, kde sa môže prihlásiť so svojimi údajmi o využívaní. To navzájom prepája profil Facebooku a službu eduRoma – roma education project – občianske združenie. Spojením obdrží spoločnosť eduRoma – roma education project – občianske združenie automaticky informácie od spoločnosti Facebook, so sprostredkovaním ktorých používateľ súhlasil (napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilový obrázok, pohlavie, zoznam priateľov). Tieto informácie používame na to, aby sme vás mohli identifikovať v rámci použitia eduRoma – roma education project – občianske združenie.

Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR

Ďalšie informácie o službe Facebook Connect a nastaveniach súkromia si vyhľadajte, prosím, v zásadách ochrany osobných údajov: www.facebook.com/about/privacy.

3.5.2. Facebook

Na tejto webovej stránke sa používajú ďalšie sociálne pluginy spoločnosti Facebook. Ide pritom o ponuky spoločnosti Facebook..

Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa pripojí na Facebook a obsahy sa načítajú z týchto stránok. Vašu návštevu tejto webovej stránky tak môže sledovať spoločnosť Facebook, aj keď aktívne nepoužívate žiadnu funkciu sociálneho pluginu. Ak máte účet na Facebooku, môžete použiť taký sociálny plugin a zdieľať informácie so svojimi priateľmi. Spoločnosť eduRoma – roma education project – občianske združenie nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a sprostredkovanie informácií.

Spoločnosť Facebook poskytuje podrobné informácie o rozsahu, povahe, účelu a ďalšom spracovaní vašich údajov na svojich internetových stránkach. Tu nájdete ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení k ochrane vášho súkromia.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

 

4.Vaše práva

4.1. Upozornenie na právo namietať

Môžete kedykoľvek bezplatne namietať voči používaniu vašich osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely s účinnosťou pre budúcnosť na adrese info@eduroma.sk.

Pokiaľ vznesiete námietku, vaše údaje budú zablokované ohľadom ďalšieho reklamného spracovania údajov. Poukazujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí vašej námietky môže dôjsť ešte k dočasnému zasielaniu propagačného materiálu. To je technicky spôsobené potrebnou dobou prípravy na výber a neznamená to, že sme vašu námietku nezrealizovali.

4.2. Upozornenie na právo na odvolanie

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom oznámením na adresu info@eduroma.sk alebo môžete využiť možnosť odhlásenia na konci každého bulletinu.

 

4.3. Upozornenie na právo namietať

Môžete namietať voči našim odporúčaniam k produktom kedykoľvek s budúcim účinkom oznámením na adresu info@eduroma.sk alebo na konci každého e-mailu s odporúčaniami k produktom bez toho, aby ste museli platiť iné poplatky za sprostredkovanie podľa základných taríf.