Lúč z tmy

Ocenenie verejnosti

Kalapa tele – Klobúk dole je od roku 2021 novou kategóriou ocenenia Lúč z tmy, v ktorej potenciálnych laureátov nominuje verejnosť.

Tak ako v hlavnej kategórii ocenenia, aj v tomto prípade hľadáme ľudí, ktorí sa významným spôsobom pričinili o zlepšenie postavenia či života Rómov alebo budujú mosty medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou.
kapala tele -klobúk dole

Laureáti

rusňák

2023

Rudolf Rusňák

teru

2022

Viktor Teru

olah2

2022

Marek Gombár a Rinaldo Oláh

stanislava-racova

2021

Stanislava Rácová