Lúč z tmy

Prečo večer lúčov?

Lúč symbolizuje nádej, ukazuje nám cestu, po ktorej treba kráčať, aby sme nezablúdili. Lúč prerážajúci tmu zároveň prezrádza silu jednotlivca, jeho odhodlanie, motiváciu a vytrvalosť čeliť nástrahám osudu, ale tiež ničote a prázdnu. Hoci je takto mienené úsilie jednotlivcov pre naše životy výnimočné a osožné, ukazuje sa, že potrebné zmeny v spoločnosti si vždy vyžadujú dlhodobú spoluprácu, neustály dialóg, vzájomnú úctu, rešpekt a porozumenie. Veríme, že čím viac lúčov, ktoré ostatným ukážu cestu a dodajú nádej, motiváciu a odhodlanie bude v našej spoločnosti, tým je väčšia šanca na to, že úsilie pomáhať a inšpirovať druhých sa znásobí a bude môcť ďalej rásť. Preto sme sa s našimi partnermi rozhodli založiť ocenenie „Lúč z tmy“, ktoré bude oslavou jednotlivcov, aby sme spolu dokázali viac. Ocenenie bude každoročne odovzdané na slávnostnom večere lúčov.

Cieľ ocenenia

Lúč z tmy je ocenenie, ktoré každoročne udeľujú rómske organizácie a nezávislé osobnosti tým, ktorí sa dlhodobo zasadzujú o zlepšenie postavenia Rómov v rôznych oblastiach života alebo sa významným spôsobom podieľajú na budovaní mostov medzi Rómami a väčšinovou spoločnosťou. Cieľom ocenenia je objavovať,prezentovať verejnosti a osláviť pozitívne príklady osobností z radov Rómov aj Nerómov a zároveň motivovať laureátov, aby vo svojom úsilí nepoľavili a naďalej vo svojej ľudskosti vytrvali. Považujeme za dôležité dať im aj takýmto spôsobom najavo, že ich snaha neostáva nepovšimnutá. Je rovnako dôležité, aby sa dozvedeli, že svojou prácou menia tiež náš pohľad na život a na svet a v konečnom dôsledku aj pohľad na nás samotných. Ocenenie Lúč z tmy tvorí zároveň živú, celoročnú interaktívnu platformu, ktorá chce otvárať vo verejnosti aktuálne témy týkajúce sa súčasného postavenia Rómov na Slovensku a v Európe.

Systém oceňovania

Zakladateľom a správcom ocenenia je občianske združenie eduRoma – Roma education project. Ocenenie od roku 2018 vyhlasuje eduRoma spolu s Ústavom romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Každý rok budú ocenení minimálne dvaja a maximálne štyria laureáti, pričom našou snahou bude hľadať laureátov v každej sfére spoločenského života a tiež medzi zástupcami majoritnej časti spoločnosti, tak aby bola naplnená filozofia ocenenia.

Laureáti

pompa

2023

Gustáv Pompa

kusá

2023

Zuzana Kusá

radicova

2022

Gabriela Radičová