Lúč z tmy

Zakladateľ ocenenia:

eduRoma – Roma Education Project
Štúrova 3
811 02 Bratislava
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171

info@lucztmy.sk

Zakladateľ ocenenia:

eduRoma – Roma Education Project
Štúrova 3
811 02 Bratislava
IČO: 42265771
DIČ: 2023753171

info@lucztmy.sk

Občianske združenie eduRoma – Roma Education Project je zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22. 8. 2012 pod registračným číslom VVS/1-900/90-39997 so sídlom Hubeného 2504/42, 831 53 Bratislava-Rača.