Lúč z tmy

Zuzana Kusá

2023
Autor : Michal Gorný
Zuzana Kusá je popredná slovenská výskumníčka a vedkyňa SAV, ktorá sa venuje témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Patrí medzi najsilnejšie hlasy obhajujúce práva Rómov na dôstojný život a kvalitné vzdelanie. V roku 2017 vydala knihu o prekážkach rómskych žiakov k vzdelaniu s názvom Škola nie je pre všetkých. Spoluzakladala a viedla Slovenskú sieť proti chudobe s cieľom posilniť hlas chudobných ľudí a posudzovať verejné politiky z pohľadu záväzku ochrany a podpory ľudskej dôstojnosti. Je autorkou desiatok výskumných projektov, publikácií a stoviek článkov a vystúpení v médiách.
Zuzana Kusá je popredná slovenská výskumníčka a vedkyňa SAV, ktorá sa venuje témam vzdelávania, chudoby a sociálneho vylúčenia. Patrí medzi najsilnejšie hlasy obhajujúce práva Rómov na dôstojný život a kvalitné vzdelanie. V roku 2017 vydala knihu o prekážkach rómskych žiakov k vzdelaniu s názvom Škola nie je pre všetkých. Spoluzakladala a viedla Slovenskú sieť proti chudobe s cieľom posilniť hlas chudobných ľudí a posudzovať verejné politiky z pohľadu záväzku ochrany a podpory ľudskej dôstojnosti. Je autorkou desiatok výskumných projektov, publikácií a stoviek článkov a vystúpení v médiách.

ďalší Laureáti

ivan-mako

2021

Ivan Mako

luc-z-tmy-2019-knapekova-berky

2019

Janette Knapeková a Adrián Berky

luc-z-tmy-2020-kalmarova-viera

2020

Viera Kalmárová