Lúč z tmy

Zuzana Kumanová

2018
Autor : eduRoma
Zuzana Kumanová je etnografka a historička. V občianskom združení In minorita sa dlhodobo venuje zlepšeniu postavenia rómskych žien a málo poznanej téme rómskeho holokaustu. Vďaka jej výskumnej práci, angažovanosti a odbornosti má verejnosť možnosť dozvedieť sa o osudoch Rómov počas druhej svetovej vojny. Projekt, ktorý zastrešuje, sa vola Ma bisteren! – po rómsky Nezabudnite! Kumanová tak scitlivuje spoločnosť, aby nezabudla na tragické udalosti a perzekúcie nielen Rómov.
Zuzana Kumanová je etnografka a historička. V občianskom združení In minorita sa dlhodobo venuje zlepšeniu postavenia rómskych žien a málo poznanej téme rómskeho holokaustu. Vďaka jej výskumnej práci, angažovanosti a odbornosti má verejnosť možnosť dozvedieť sa o osudoch Rómov počas druhej svetovej vojny. Projekt, ktorý zastrešuje, sa vola Ma bisteren! – po rómsky Nezabudnite! Kumanová tak scitlivuje spoločnosť, aby nezabudla na tragické udalosti a perzekúcie nielen Rómov.

ďalší Laureáti

kusá

2023

Zuzana Kusá

maria-patakyova

2021

Mária Patakyová

luc-z-tmy-2020-scuka-tomas

2020

Tomáš Ščuka