Lúč z tmy

Viera Kalmárová

2020
Autor : Ctibor Bachratý
Viera Kalmárová je pedagogička, s učiteľstvom začínala na trnavskom gymnáziu. V rokoch 2015 až 2020 viedla Štátnu školskú inšpekciu. Inšpekcia pod jej vedením priniesla mnoho dôkazov o systémovej diskriminácii rómskych žiakov, hoci iné štátne úrady to popierali. Vďaka nej vyšli najavo praktiky, ako zakladanie málo kvalitných školských pracovísk za účelom profitu, ktoré boli určené len pre vylúčených rómskych žiakov. Správy „jej“ inšpekcie sú nielen svedectvom doby, ale aj zdrojom praktických návrhov na zlepšenia. Aby sa Kalmárovej podarilo ozdraviť skostnatený systém, začala spolupracovať s nezávislými odborníkmi a občianskymi združeniam, čo dovtedy nebolo bežné.
Viera Kalmárová je pedagogička, s učiteľstvom začínala na trnavskom gymnáziu. V rokoch 2015 až 2020 viedla Štátnu školskú inšpekciu. Inšpekcia pod jej vedením priniesla mnoho dôkazov o systémovej diskriminácii rómskych žiakov, hoci iné štátne úrady to popierali. Vďaka nej vyšli najavo praktiky, ako zakladanie málo kvalitných školských pracovísk za účelom profitu, ktoré boli určené len pre vylúčených rómskych žiakov. Správy „jej“ inšpekcie sú nielen svedectvom doby, ale aj zdrojom praktických návrhov na zlepšenia. Aby sa Kalmárovej podarilo ozdraviť skostnatený systém, začala spolupracovať s nezávislými odborníkmi a občianskymi združeniam, čo dovtedy nebolo bežné.

ďalší Laureáti

radicova

2022

Gabriela Radičová

marcel-sana

2021

Marcel Šaňa

luc-z-tmy-2019-arne-mann

2019

Arne Mann