Lúč z tmy

Ingrid Kosová

2018
Autor : eduRoma
Ingrid Kosová je pedagogička, manažérka a občianska aktivistka. Je presvedčená, že jednou z ciest, ako sa dostať von z chudoby, je vzdelanie. Aj preto založila školské zariadenia, ktoré vzdelávajú a vychovávajú deti v súlade s princípmi tzv. Montessori pedagogiky. Medzi nich patrí najmä rozvoj emočnej inteligencie, dôraz na znášanlivosť, multikultúrne riešenia problémov, náboženskú toleranciu a rešpekt k inakosti.
Ingrid Kosová je pedagogička, manažérka a občianska aktivistka. Je presvedčená, že jednou z ciest, ako sa dostať von z chudoby, je vzdelanie. Aj preto založila školské zariadenia, ktoré vzdelávajú a vychovávajú deti v súlade s princípmi tzv. Montessori pedagogiky. Medzi nich patrí najmä rozvoj emočnej inteligencie, dôraz na znášanlivosť, multikultúrne riešenia problémov, náboženskú toleranciu a rešpekt k inakosti.

ďalší Laureáti

luc-z-tmy-2019-arne-mann

2019

Arne Mann

luc-z-tmy-2020-kalmarova-viera

2020

Viera Kalmárová

olahova

2023

Marie Oláhová