Lúč z tmy

Dagmar Litterová

2022
Autor : Ctibor Bachratý
Dagmar Litterová je riaditeľkou odboru horizontálnych princípov ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa zaoberá presadzovaním rovnosti príležitostí a nediskrimináciou v eurofondoch na Slovensku. Litterová pracuje v štátnej správe od roku 2004 a za ten čas preukázala, že je prínosom v oblasti tvorby a presadzovania štátnych stratégií pre nediskrimináciu a rovnosť príležitostí. Rovnako je prirodzeným vzorom pre mladých ľudí aj z národnostných menšín, pre ktorých svojím prístupom vytvára aktívny priestor pre vstup do štátnej správy, aby mohli pomocou svojich životných skúseností a vedomostí rúcať stereotypy a predsudky a ovplyvňovať chod spravodlivejšej spoločnosti na Slovensku.
Dagmar Litterová je riaditeľkou odboru horizontálnych princípov ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa zaoberá presadzovaním rovnosti príležitostí a nediskrimináciou v eurofondoch na Slovensku. Litterová pracuje v štátnej správe od roku 2004 a za ten čas preukázala, že je prínosom v oblasti tvorby a presadzovania štátnych stratégií pre nediskrimináciu a rovnosť príležitostí. Rovnako je prirodzeným vzorom pre mladých ľudí aj z národnostných menšín, pre ktorých svojím prístupom vytvára aktívny priestor pre vstup do štátnej správy, aby mohli pomocou svojich životných skúseností a vedomostí rúcať stereotypy a predsudky a ovplyvňovať chod spravodlivejšej spoločnosti na Slovensku.

ďalší Laureáti

radicova

2022

Gabriela Radičová

ivan-mako

2021

Ivan Mako

luc-z-tmy-2018-13

2018

Klára Orgovánová