Lúč z tmy

Viktor Teru

2022
Autor : Ctibor Bachratý
Viktor Teru je koordinátorom Rómskeho vzdelávacieho fondu Slovensko. Po ruskom vpáde na Ukrajinu Teru koordinoval humanitárnu pomoc nielen rómskym utečencom. Hľadal pre odídencov bývanie, pripravil potravinovú pomoc, hygienické potreby či ošatenie a ponúkal pomoc na ich ďalšej ceste. Spolupracoval pri tom s mnohými ďalšími jednotlivcami a organizáciami. Viktor Teru bol ocenený za pomoc jednej z najzraniteľnejších skupín ľudí utekajúcich pred vojnou.
Viktor Teru je koordinátorom Rómskeho vzdelávacieho fondu Slovensko. Po ruskom vpáde na Ukrajinu Teru koordinoval humanitárnu pomoc nielen rómskym utečencom. Hľadal pre odídencov bývanie, pripravil potravinovú pomoc, hygienické potreby či ošatenie a ponúkal pomoc na ich ďalšej ceste. Spolupracoval pri tom s mnohými ďalšími jednotlivcami a organizáciami. Viktor Teru bol ocenený za pomoc jednej z najzraniteľnejších skupín ľudí utekajúcich pred vojnou.

VÝHERCOVIA OCENENIA KAPALA TELE

stanislava-racova

2021

Stanislava Rácová

olah2

2022

Marek Gombár a Rinaldo Oláh

rusňák

2023

Rudolf Rusňák