Lúč z tmy

Stanislava Rácová

2021
Autor : Ctibor Bachratý
Stanislava Rácová je prvou laureátkou ceny verejnosti „Kalapa tele – Klobúk dole“. Od roku 2021 je táto cena udeľovaná ako samostatná verejná kategória ocenenia Lúč z tmy. Rácová pochádza z Bánoviec nad Bebravou, kde sa vo voľnom čase venuje neformálnemu vzdelávaniu rómskych detí. Ako komunitný priestor využíva vlastný byt, kde sa s deťmi hrá aj učí, chodia spolu skrášľovať okolie, organizuje pre nich výlety. Školáci aj vďaka tomu zvládnu prvý ročník a postúpia do ďalšieho. Rácová tiež založila tanečnú skupinu, v ktorej s deťmi nacvičuje choreografie a chodia vystupovať po jarmokoch či mestských slávnostiach. Tanečné oblečenie im najčastejšie kupuje z vlastných peňazí.
Stanislava Rácová je prvou laureátkou ceny verejnosti „Kalapa tele – Klobúk dole“. Od roku 2021 je táto cena udeľovaná ako samostatná verejná kategória ocenenia Lúč z tmy. Rácová pochádza z Bánoviec nad Bebravou, kde sa vo voľnom čase venuje neformálnemu vzdelávaniu rómskych detí. Ako komunitný priestor využíva vlastný byt, kde sa s deťmi hrá aj učí, chodia spolu skrášľovať okolie, organizuje pre nich výlety. Školáci aj vďaka tomu zvládnu prvý ročník a postúpia do ďalšieho. Rácová tiež založila tanečnú skupinu, v ktorej s deťmi nacvičuje choreografie a chodia vystupovať po jarmokoch či mestských slávnostiach. Tanečné oblečenie im najčastejšie kupuje z vlastných peňazí.

VÝHERCOVIA OCENENIA KAPALA TELE

olah2

2022

Marek Gombár a Rinaldo Oláh

rusňák

2023

Rudolf Rusňák

teru

2022

Viktor Teru