Lúč z tmy

Rudolf Rusňák

2023
Autor : Michal Gorný
Rudolf Rusňák je učiteľom na Základnej škole v Drienovci, mentorom rómskej mládeže a predsedom občianskeho združenia BAFF SA. Dlhodobo a dobrovoľnícky sa v ňom venuje mladým ľuďom z vylúčených rómskych komunít – pripravuje pre nich voľnočasové aktivity a neformálne vzdelávanie. Je pozitívnym vzorom pre mnoho mladých Rómov, motivuje ich ľudí k vzdelávaniu a pomáha im zlepšiť si život. Od roku 2021 je tiež jedným z zakladajúcich partnerov multifunkčného centra pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou. V centre okrem iného poskytujú praktické rady a informácie, aby podporili začleňovanie vylúčených komunít do spoločnosti.
Rudolf Rusňák je učiteľom na Základnej škole v Drienovci, mentorom rómskej mládeže a predsedom občianskeho združenia BAFF SA. Dlhodobo a dobrovoľnícky sa v ňom venuje mladým ľuďom z vylúčených rómskych komunít – pripravuje pre nich voľnočasové aktivity a neformálne vzdelávanie. Je pozitívnym vzorom pre mnoho mladých Rómov, motivuje ich ľudí k vzdelávaniu a pomáha im zlepšiť si život. Od roku 2021 je tiež jedným z zakladajúcich partnerov multifunkčného centra pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou. V centre okrem iného poskytujú praktické rady a informácie, aby podporili začleňovanie vylúčených komunít do spoločnosti.

VÝHERCOVIA OCENENIA KAPALA TELE

stanislava-racova

2021

Stanislava Rácová

olah2

2022

Marek Gombár a Rinaldo Oláh

teru

2022

Viktor Teru